بخش آموزش

بی شک استفاده از سرمایه نیروی انسانی در هر سازمان اساسی ترین گام در پیشبرد اهداف آن سازمان می باشد. بر این باور هستیم که حضور محققین گرانقدر، زنبورداران با تجربه و دانشجویان خوش ذوق می تواند نقش به سزایی در دسترسي همگاني و تربيت نيروي متخصص و نهایتا ارتقاء جایگاه زنبورداری کشور عزیزمان داشته باشد. امید است با همیاری اساتید معزز، محققین گرانقدر و زنبورداران توانمند بستری مورد اعتماد فراهم آید تا اعضای جامعه زنبورداری کشورمان و علاقمندان به حوزه زنبورداری بتوانند از این تجربیات گرانقدر بهرمند گردند.

تمامی مطالب بارگذاری شده در سایت با نام تهیه کننده و ارائه کننده مطلب بارگذاری خواهد شد.