سوالات متداول

 در فاز اول طرح که در بهار هر سال اجرا می گردد اطلاعات مربوط به تلفات کندوهای زنبورعسل ثبت می شود. اما در فاز دوم که در بهار و پاییز انجام می شود با هماهنگی قبلی نمونه به ازمایشگاه دانشگاه ارسال می گردد و نتایج به صورت محرمانه در اختیار زنبوردار قرار می گیرد.

خیر، فاز اول از نیمه فروردین شروع می شود و تا اواخر خرداد ادامه دارد. فاز دوم در بهار و پاییز انجام می گیرد. البته گاها با توجه به حجم درگیری زنبورستان های کشور ممکن است نمونه گیری ها در تابستان نیز انجام شود که در سایت و فضاهای مجازی اطلاع رسانی می شود

خیر، کلیه تست ها و خدمات پایش برای زنبورداران محترم رایگان است.

خیر، شرکت در این طرح کاملا اختیاری بوده و صرفا جهت بررسی وضعیت سلامت و مدیریت کلنی های زنبور عسل کشور اجرا می گردد. طبیعتا پاسخ های دقیق شما کمک شایانی به اعتبار نتایج و طبیعتا تصمیماتی که بر پایه این نتایج گرفته می شود خواهد داشت

بله، این طرح هر ساله از نیمه فروردین ماه همزمان با بیش از40  کشور شروع و تا انتهای خرداد ماه ادامه دارد.

طرح مذکور هیچگونه منافاتی با طرح های سرشماری معمول کشور ندارد بلکه مکمل نظرسنجی ها و سرشماری های صورت گرفته توسط سازمان های متولی است. سعی بر آن بوده تا سوالات گنجانده شده در پرسش نامه طرح مزبور در راستای وضعیت مدیریتی حاکم بر صنعت زنبورداری کشور باشد. یکی از مهمترین اهداف طرح حاضر بررسی میزان تلفات زمستانه و سالانه بر اساس یک استاندارد بین الملی می باشد. استانداردی که اکثر کشورهای پیشرو در صنعت زنبورداری از آن بهره می گیرند. هدف آن است بدانیم در بخش مدیریت زنبورستان های کشور، مشکلات عمده متوجه کدام موارد است؟ عمده تلفات زمستان گذرانی مربوط به چه عواملی است؟ آیا پرورش دهنده گان زنبور عسل  استراتژِی درمانی مناسبی دارند؟ در هر منطقه از کشور عزیزمان زنبورداران درگیر چه آفاتی هستند و  سوالاتی از این دست و نهایتا این نگرانی ها و مشکلات و نقات قوت در گذر زمان چه سیری را دنبال می کنند تا بر پایه آنها بتوان تصمیماتی صحیح و پیشگیرانه اتخاذ کرد  لذا اولین استفاده کنندگان ار نتایج طرح حاضر خود زنبورداران عزیز خواهند بود.

امکان بکارگیری دانشجویان، محققین و  زنبورداران خلاق به عنوان همکار طرح و بهره گیری از تجربیات ارزشمند آنها وجود دارد. بدین منظور تنها کافیست بخش همکاری با ما در سایت تکمیل گردد.

بله، البته در این طرح سعی شده است به منظور افزایش دقت نتایج، هیچگونه اطلاعات هویتی از افراد اخذ نمی گردد. اخذ شماره همراه نیز کاملا اختیاری بوده و صرفا جنبه اطلاع رسانی و شرکت در قرعه کشی دارد. سوالاتی چون محل زنبورستان برای این منظور پرسیده می شوند تا بتوان مناطق پرخطر و کم خطر کشور را مشخص کرد و نیز بتوان با ادغام اطلاعات هواشناسی منطقه با اطلاعات محل جغرافیایی زنبورستان پژوهش های بعدی را پی ریزی نمود. اما اگر زنبورداران محترم نگران اظهار محل دقیق زنبورستان خود هستند می توانند با ذکر شهرستان محل زنبورداری خود از دادن آدرس دقیق اجتناب کنند. البته توصیه کمیته اجرایی این طرح این است که با توجه به اینکه اطلاعات زنبورداران بدون مشخصات هویتی ذخیره می گردد نسبت به اظهار دقیق پاسخ ها اهتمام ورزند.

خیر، در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد. برای مثال زنبورداری با یک کلنی نیز می تواند در این طرح شرکت کند.

طراحی پرسش نامه به گونه ایست که پاسخ به کلیه سوالات ستاره دار(ضروری) بیش از 5 دقیقه زمان نبرد در صورت محدودیت وقت می توانید از بخش های تکمیلی پرسش نامه(بخش دوم) صرفنظر نموده و نسبت به ثبت پرسش نامه اقدام نمایید.. تکمیل کلیه بخش های پرسش نامه حدودا 15 دقیقه زمان می برد. طبیعی است پاسخ دادن به کلیه سوالات پرسش نامه نقش بسزایی در رسیدن به اهداف طرح خواهد داشت.