شرکت در طرح پایش فاز یک

پنجمین پایـش ملـی وضعـیت تلفات کلنـی های زنبـور عسـل ایـران

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1 - کلنی های شما طی زمستان سال گذشته در کدام استان یا استان ها مستقر بودند؟*
منظور از کلنی، کندوهای فعال حاوی ملکه و کندوچه های ملکه دار حاصل از فرایند بچه گیریست. کندوچه های جفت گیری را کلنی به حساب نیاورید
شروع زمستان را زمانی در نظر بگیرید که آماده سازی های اولیه جهت زمستان گذرانی را انجام داده اید.این زمان در بسیاری از نقاط ایران ابتدای مهر ماه است. کندویی را تولیدی در نظر بگیرید که حاوی ملکه بوده و به اندازه کافی قوی باشد تا بتوان طی فصل مناسب از آن برای برداشت عسل و سایر فراورده های زنبور عسل استفاده کرد. اگر برای هر کدام از موارد زیر تلفاتی نداشته اید عدد صفر را وارد کنید

دقت شود که پاسخ به سوالات 4و5و6 با توجه به تعداد کلنی گزارش شده در سوال 3 تکمیل گردد، بدین معنا که مجموع پاسخ های این سه پرسش نباید از تعداد کلنی های گزارش شده در سوال 3 بیشتر گردد.

منظور از ملکه جدید ملکه ای است که طی سال 1401 متولد و مورد استفاده قرار گرفته است.
9 - آیا در طول تابستان 1401 در زنبورستان خود زنبورهایی با بال تغییر شکل یافته یا ناقص مشاهده کرده اید؟*
10 - آیا طی سال 1401 کوچ داشته اید؟*
11 - آیا طی سال 1401 کندوهای خود را از نظر حضور کنه واروآ مورد ارزیابی قرار داده اید؟*
12 - آیا طی سال 1401 جهت مقابله با کنه واروآ کندوهای خود را درمان کرده اید؟*

13 - اگر طی سال 1401 از روش ها و محصولات زیر جهت کنترل یا مقابله با کنه واروآ استفاده کرده اید مشخص نمایید هر مورد را در چه ماه یا ماه هایی استفاده کرده اید؟

• حذف نوزادان نر
• شمارش کنه ها جهت تعیین سطح آلودگی
• استفاده از روش افزایش دما ( گرما درمانی)
• روش های بیوتکنیکی ( مثل حبس ملکه، حذف کامل نوزادان، استفاده از شان های نر بافت)
• اسید فرمیک ( کوتاه مدت)
• اسید فرمیک ( بلند مدت)
• اسید لاکتیک
• اسید اگزالیک ( به شکل چکاندن با تزریق بین قاب ها)
• اسید اگزالیک ( به شکل تصعید و تبخیری)
• هایوکِلین یا وارومِد (مخلوط اسید فرمیک و اسید اگزالیک)
• فِلووالینات (مثل نوار آپیستان)
• فِلومترین (مثل بای وارول، پلی وار، فِلومِوار)
• آمیتراز ( به شکل بخور مثل وامیترات )
• آمیتراز ( به شکل نوار مثل اپی وار، اپیتراز )
• کومافوس (به شکل نوار مثل چک مایت پلاس)
• کومافوس ( مثل پریزین )
روش های دیگر
سایر محصولات شیمیایی
14- آیا طی سال گذشته به منظور پیشگیری یا درمان از آنتی بیوتیک استفاده کرده اید؟*

در صورت عدم تمایل به پاسخ دهی سوالات بعدی گزینه ثبت اطلاعات در پایین همین صفحه را زده و نسبت به ثبت پرسشنامه اقدام نمایید.

17 - قدرت زمستان گذرانی کلنی های حاوی ملکه جوان شما نسبت به کلنی های حاوی ملکه پیر یا چند ساله چگونه بود؟
ممکن است این نشانه به صورت لکه های قهوه ای در قسمت بالای دریچه پرواز دیده شوند.
19 - در طول سال 1401 به ازای هر کندو تقریبا چه نسبتی از قاب های نوزاد را با برگ یا شان جدید جایگزین کردید؟

20 - چه تعداد از تلفات کلنی های شما در طول زمستان 1401 مربوط به عوامل زیر است؟

(این سوال مکمل سوالات مرحله قبل است به این معنا که علت تلفات کلنی های خود را با جزئیات بیشتر بیان می نمایید. از بیان درصد خودداری نمایید و اگر تعداد دقیق تلفات را نمی دانید با دقت تخمین بزنید)

21 - آیا کلنی های شما طی سال گذشته روی یک یا چند مورد از گیاهان زیر فعالیت داشته اند؟

باغات میوه
ذرت
کلزا
آفتابگردان
گون
کنار
مرکبات
نمدار
خارشتر
گشنیز
زول
عناب یا زرشک
یونجه
شوید
شبدر
شکر تیغال
اکالیپتوس
سایر منابع
اعداد به تومان بیان گردد
میانگین شکر مصرفی به ازای یک کندو را وارد نمایید
24 - آیا طی سال 1401 با مشکل زنبور خرمایی یا زرد در زنبورستان های خود مواجه بوده اید؟
25 - از کدام نوع کندو در محل زنبورستان خود استفاده می کنید؟
26 - آیا موم یا برگ موم مورد نیاز خود را از خارج زنبورستان(مثلاً مراکز خرید یا سایر زنبورداران) تهیه می کنید؟
27 - آیا از ملکه های خارجی هم در زنبورستان خود استفاده می کنید؟
28 - عملکرد ملکه های خارجی مورد استفاده در زنبورستان خود رادر مقایسه با ملکه های داخلی چگونه ارزیابی می کنید؟
29 - طی سال گذشته، از چه روشی برای ارزیابی کلنی هایتان از نظر حضور کنه استفاده کردید ؟
30 - طی سال گذشته، چه نوع خوراک قندی را به عنوان تغذیه کمکی استفاده نمودید؟
31 - طی سال گذشته، چه نوع خوراک پروتئینی را به عنوان تغذیه کمکی استفاده نمودید؟
32 - شان هایی که برای تخم ریزی ملکه استفاده می کنید را چه مدت استفاده می کنید؟ (به طور میانگین شان های نوزاد شما چند ساله هستند)

33 - هر یک از موارد زیر در کدام ماه یا ماه ها در زنبورستان شما رخ می دهد؟

• طبق دادن
• تعویض ملکه
• بچه گیری مصنوعی (توسط زنبوردار)
• ادغام کندوها
• برداشت عسل
• عمده تلفات کلنی ها
• بیشترین حجم فعالیت شما
• کمترین حجم فعالیت شما
• بچه دهی طبیعی
• عدم فعالیت یا چراگری زنبورها(وابستگی کامل به ذخیره کندو)
34 - آیا شما عضو تعاونی زنبورداران کشور هستید؟