معرفی طرح

افزایش تلفات کلنی های زنبورعسل طی سال های اخیر و به مخاطره افتادن حیات بسیاری از زیست بوم ها نگاه نگران بسیاری از دانشمندان این حوزه را به تکاپو جهت پی جویی راهی جهت برون رفت از شرایط موجود وا داشته است. ماحصل این تلاش ها تشکیل انجمن های بین المللی جهت تشریک مساعی کشورهای مختلف جهت شناسایی دقیق وضع حاکم بر جمعیت های زنبورعسل در اقصی نقاط دنیا، اعمال استراتژی های کنترلی جهت جلوگیری از تلفات بیشتر و اتخاذ پیش بینی  لازم جهت توسعه کمی و کیفی صنعت زنبورداری دنیا بوده است. انجمن بین المللی تحقیقات زنبورعسل موسوم به COLOSS با هدف جلوگیری از تلفات کلنی های زنبورعسل، فهم دلایل دخیل در آن و افزایش سطح سلامت کلنی های زنبور عسل در سراسر دنیا در همین راستا تشکیل شد. کارگروه پایش سالانه این تشکل هر ساله  در بیش از 30 کشور دنیا اقدام به پایش وضعیت حاکم بر سلامتی و مدیریت کلنی ها می نماید در این میان کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و زنگ خطر نابودی بسیاری از زیست بوم ها و هشدار متخصصین این حوزه ها گواه بر این مدعاست. پر واضح است که برون رفت از این شرایط بدون رهایی از درد مزمن گرفتاری در لاک گمان میسر نمی باشد. لذا تصمیم گیری ها باید مبتنی بر واقعیات موجود باشد. مضاف بر آن رقابت در صحنه بین المللی برای صنعت زنبورداری کشورمان منوط به شناخت وضع لحظه به لحظه دنیا بوده و ارتقای  سطح دانش زنبورداران کشور را می طلبد. طرح پایش سالانه کلنی های زنبور عسل ایران در همین راستا و با هدف آسیب شناسی موانع پیش روی صنعت زنبورداری کشور، راهکارهای برون رفت از چالش های و افزایش سطح دانش زنبورداران کشور هر ساله توسط گروه علوم دامی دانشگاه تهران اجرا خواهد گردید. مشارکت در این طرح اختیاری بوده و سعی شده است به منظور افزایش دقت در پاسخ ها از شرکت کنندگان اطلاعات هویتی اخذ نگردد. در پایان پرسش نامه از شما در مورد تمایل برای شرکت در پایش های بعدی نظری خواهی خواهد شد، در صورت تمایل گزینه “بلی” را انتخاب نموده و شماره همراه یا آدرس پست الکترونیکی خود را اعلام نمایید. به محض جمع آوری داده ها، بررسی و آنالیز، نتایج حاصل در اختیار زنبورداران، اتحادیه ها و  تعاونی های کشوری و استانی و سازمان های ذیربط قرار خواهد گرفت. امید است با همکاری جامعه زنبورداران کشور بتوانیم گامی هر چند کوچک در پیشبرد اهداف متعالی صنعت زنبوردارای کشور عزیزمان برداریم.