آمار استان البرز

آمار استان البرز
دی 23, 1398
1119 بازدید

آبشار هفت چشمه

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 3170
2 تعداد کلنی های ضعیف 580
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 150
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 105
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 500
6 آمار کل کلنی های استان 62957
7 آمار کل زنبورداران استان 709