آمار استان آذربایجان غربی

آمار استان آذربایجان غربی
دی 23, 1398
1173 بازدید

تخت سلیمان

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 59158
2 تعداد کلنی های ضعیف 8681
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 1893
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 1424
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 7014
6 آمار کل کلنی های استان 1034275
7 آمار کل زنبورداران استان 5551