آمار استان اصفهان

آمار استان اصفهان
دی 23, 1398
1186 بازدید

میدان نقش جهان

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 13076
2 تعداد کلنی های ضعیف 3516
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 390
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 376
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 2579
6 آمار کل کلنی های استان 748968
7 آمار کل زنبورداران استان 3630