آمار استان ایلام

آمار استان ایلام
دی 23, 1398
1038 بازدید

آبشار ماهوته

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 5887
2 تعداد کلنی های ضعیف 1120
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 170
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 125
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 804
6 آمار کل کلنی های استان 99770
7 آمار کل زنبورداران استان 1325