آمار استان تهران

آمار استان تهران
دی 23, 1398
1140 بازدید

میدان آزادی

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 6177
2 تعداد کلنی های ضعیف 1006
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 295
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 218
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 954
6 آمار کل کلنی های استان 108946
7 آمار کل زنبورداران استان 872