آمار استان خراسان جنوبی

آمار استان خراسان جنوبی
دی 23, 1398
969 بازدید

ارگ کلاه فرنگی

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 2413
2 تعداد کلنی های ضعیف 366
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 139
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 88
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 413
6 آمار کل کلنی های استان 25141
7 آمار کل زنبورداران استان 646