آمار استان خوزستان

آمار استان خوزستان
دی 23, 1398
1192 بازدید

سازه های آبی شوشتر

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 4766
2 تعداد کلنی های ضعیف 899
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 211
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 320
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 711
6 آمار کل کلنی های استان 324711
7 آمار کل زنبورداران استان 2989