آمار استان زنجان

آمار استان زنجان
دی 23, 1398
934 بازدید

مسجد جامع

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 1567
2 تعداد کلنی های ضعیف 140
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 83
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 22
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 209
6 آمار کل کلنی های استان 110832
7 آمار کل زنبورداران استان 2250