آمار استان سمنان

آمار استان سمنان
دی 23, 1398
943 بازدید

دروازه ارگ

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 2601
2 تعداد کلنی های ضعیف 392
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 223
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 45
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 309
6 آمار کل کلنی های استان 51586
7 آمار کل زنبورداران استان 868