آمار استان سیستان و بلوچستان

آمار استان سیستان و بلوچستان
دی 23, 1398
1136 بازدید

جنگل حرا چابهار

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 2199
2 تعداد کلنی های ضعیف 269
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 18
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 347
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 222
6 آمار کل کلنی های استان 6275
7 آمار کل زنبورداران استان 207