آمار استان فارس

آمار استان فارس
دی 23, 1398
1078 بازدید

مسجد نصیرالملک

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 17439
2 تعداد کلنی های ضعیف 3441
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 1199
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 692
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 2503
6 آمار کل کلنی های استان 808118
7 آمار کل زنبورداران استان 5822