آمار استان قزوین

آمار استان قزوین
دی 23, 1398
1098 بازدید

کاخ چهلستون

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 870
2 تعداد کلنی های ضعیف 288
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 12
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 22
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 30
6 آمار کل کلنی های استان 117914
7 آمار کل زنبورداران استان 1790