آمار استان قم

آمار استان قم
دی 23, 1398
1132 بازدید

مسجد جمکران

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 118
2 تعداد کلنی های ضعیف 20
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 9
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 10
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 5
6 آمار کل کلنی های استان 24067
7 آمار کل زنبورداران استان 258