آمار استان مرکزی

آمار استان مرکزی
دی 23, 1398
1341 بازدید

مدرسه سپهداری

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 680
2 تعداد کلنی های ضعیف 51
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 54
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 3
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 118
6 آمار کل کلنی های استان 100234
7 آمار کل زنبورداران استان 1213