آمار استان هرمزگان

آمار استان هرمزگان
دی 23, 1398
954 بازدید

کشتی یونانی

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 4425
2 تعداد کلنی های ضعیف 1227
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 371
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 70
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 937
6 آمار کل کلنی های استان 16931
7 آمار کل زنبورداران استان 117