آمار استان همدان

آمار استان همدان
دی 22, 1398
1068 بازدید

آرامگاه باباطاهر

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 17973
2 تعداد کلنی های ضعیف 2068
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 873
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 708
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 2447
6 آمار کل کلنی های استان 232677
7 آمار کل زنبورداران استان 1998