آمار استان چهارمحال و بختیاری

آمار استان چهارمحال و بختیاری
دی 23, 1398
1128 بازدید

استان چهارمحال و بختیاری

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 2639
2 تعداد کلنی های ضعیف 272
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 125
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 216
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 427
6 آمار کل کلنی های استان 186232
7 آمار کل زنبورداران استان 1717