آمار استان کردستان

آمار استان کردستان
دی 23, 1398
1111 بازدید

دریاچه زریوار

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 1808
2 تعداد کلنی های ضعیف 369
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 143
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 97
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 260
6 آمار کل کلنی های استان 220531
7 آمار کل زنبورداران استان 6984