آمار استان کرمانشاه

آمار استان کرمانشاه
دی 23, 1398
1086 بازدید

طاق بستان

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 3981
2 تعداد کلنی های ضعیف 765
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 207
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 138
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 322
6 آمار کل کلنی های استان 321548
7 آمار کل زنبورداران استان 3522