آمار استان کرمان

آمار استان کرمان
دی 23, 1398
911 بازدید

باغ شاهزاده ماهان

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 2975
2 تعداد کلنی های ضعیف 968
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 331
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 78
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 432
6 آمار کل کلنی های استان 132588
7 آمار کل زنبورداران استان 1249