آمار استان گلستان

آمار استان گلستان
دی 23, 1398
977 بازدید

آبشار کبود وال گلستان

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 5634
2 تعداد کلنی های ضعیف 1419
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 535
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 372
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 792
6 آمار کل کلنی های استان 171982
7 آمار کل زنبورداران استان 3377