آمار خراسان رضوی

آمار خراسان رضوی
دی 23, 1398
1182 بازدید

آرامگاه فردوسی

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 19392
2 تعداد کلنی های ضعیف 2768
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 1022
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 1267
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 2881
6 آمار کل کلنی های استان 334885
7 آمار کل زنبورداران استان 3059