آمار خراسان شمالی

آمار خراسان شمالی
دی 23, 1398
1167 بازدید

آینه خانه مفخم

ردیف آمار
1 تعداد کل کلنی های پایش شده 1101
2 تعداد کلنی های ضعیف 233
3 میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه 39
4 میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی 50
5 میزان تلفات ناشی از بیماری ها 82
6 آمار کل کلنی های استان 177096
7 آمار کل زنبورداران استان 1661